asigura urmatoarele servicii
de asistenta si reprezentare:
 1. Asistenta si reprezentare în fata instantelor în materie civila, a dreptului muncii, comerciala si proprietate intelectuala; cauze în materie de contencios administrativ, revendicari imobiliare, fond funciar (Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic la imobilelor preluate abuziv, Legea nr. 112/1995 si Legea nr. 18/1991);
 2. Experienta semnificativa si relevanta în domeniul dreptului civil, în special în domeniul dreptului de proprietate si altor drepturi reale;
  Interpretarea si aplicarea legislatiei specifice dreptului de proprietate;
 3. Constituirea si transferul dreptului de proprietate si a oricarui drept real;
 4. Exproprieri pentru proiecte de interes national;
 5. Derularea proiectelor legate de infrastructura;
 6. Regimul juridic al înstrainarii constructiilor, diversele probleme legate de aplicarea prevederilor urbanistice si autorizarea acestora, inclusiv solutionarea unor situatii juridice legate de acte încheiate înainte de 1990 (Decretul nr.144/1958, etc.);
 7. Consultanta si asistenta juridica ceea ce priveste regimul juridic al terenurilor apartinând domeniului public/privat al statului si unitatilor administrativ – teritoriale;
 8. Proceduri de expropriere pentru utilitate publica, inclusiv în faza judiciara de solutionare a actiunilor privind cuantumul despagubirilor cuvenite expropriatilor;
 9. Masuri reparatorii stabilite potrivit Legii nr. 10/2001, O.U.G. nr.83/1999, Legea nr. 1/2000, în toate fazele de solutionare a cererilor de restituire (administrativa, judiciara);
 10. Asistenta judiciara la întocmirea documentatie prevazute de Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
 11. Practica în domeniul dreptului familiei, dreptului succesoral si (re)constituirii dreptului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991 permite acordarea unor servicii complete si calificate în ceea ce priveste verificarea titlurilor de proprietate ale persoanelor expropriate. Cunoasterea practicii administrative a autoritatilor locale si litigiile de fond funciar permit lamurirea diferitelor situatii juridice si regimului proprietatii/circulatiei terenurilor (agricole, etc.);
 12. Expert în domeniul dreptului muncii. Asistenta si reprezentare juridica în litigiile si conflictele de munca.
 13. ARBITRU în domeniu drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor);
  Solutionarea litigiilor în materia proprietatii intelectuale ca arbitru.
  - litigii referitoare la drepturile patrimoniale de autor;
  - litigii legate de gestionarea si administrarea drepturilor de autor, inclusiv cele exercitate de organele de gestiune colectiva
afisari: 404617
vizitatori: 40926
 © 2008 alexandruticlea.ro