Asociatia de Dreptul Muncii (A.D.M.) este o persoana juridica de drept privat, având forma juridica de asociatie si este o organizatie apolitica, neguvernamentala si autonoma, functionând pe principiul non-profit, ce îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile statutului, actului de constituire si a legislatiei române în vigoare.

Asociatia de Dreptul Muncii are ca scop desfasurarea unor activitati în domeniului legislatiei muncii si securitatii sociale, securitatii si sanatatii în munca, resurselor umane/fortei de munca, salarizarii si fiscalitatii muncii, functiei publice, telemuncii, telelucrului si teleactivitatilor, managementului afacerilor, proiectarii, metodologiei, calitatii si managementului cercetarii stiintifice, didacticii domeniului si dezvoltarii în didactica specialitatii (dreptul muncii si securitatii sociale si a disciplinelor conexe), stiintelor comunicarii si altor stiinte conexe dreptului muncii, formarii profesionale si cercetarii stiintifice în domeniile mentionate, în scopul promovarii, dezvoltarii si profesionalizarii acestora, cooperarii si promovarii specialistilor în domeniu, din tara si strainatate, asigurarii dreptului fundamental la munca, promovarii intereselor partenerilor sociali si a salariatilor, precum si pentru informarea publicului.

Membrii Asociatiei de Dreptul Muncii:
  1. TICLEA ALEXANDRU - Presedinte
  2. GEORGESCU LAURA - Vicepresedinte
  3. STEFANESCU ANA - Secretar
  4. PELMUS PANDELEA - Membru
  5. VLAD BARBU - Membru
afisari: 404613
vizitatori: 40926
 © 2008 alexandruticlea.ro